Lepené konštrukčné hranoly BSH – triedy ASi

BSH hranoly triedy ASi sú predovšetkým určené pre stavby konštrukcií, kde je kladený veľký dôraz na vysoko namáhané stavby s dôrazom na rozmerovú stabilitu a estetiku. Je to najvyššia možná trieda v segmente.

Moderné pergoly či prístrešky na terasu sú považované za dlhodobú investíciu, preto kladieme  vysoký dôraz pri nákupe kvalitných materiálov. Našim cieľom je vyrábať plnohodnotné a kvalitné záhradné prístrešky, pergoly a iné záhradné drevostavby, taktiež ponúkať služby na vysokej úrovni a uspokojovať Vaše potreby a priania.

Charakteristika BSH - ASi hranolov

Prírodný ekologický obnoviteľný zdroj

Mimoriadna tvarová stálosť  

Vysoká pevnosť, estetický vzhľad

Vysoká presnosť lícovania

Využívané pri stavbách, kde sa kladie dôraz na stabilitu a estetiku

Drevené materiály sú u nás vo výrobnom procese naviac ešte vyspravené, egalizačne brúsené s presnosťou na 0,05 mm, čím dosiahneme maximálnu pohľadovú triedu výrobku.

Celosvetovým trendom vo výrobe prístreškov je využívanie moderných technológií vo výrobe rozmerovo stálych materiálov,  zadelených do kvalitatívnych tried akosti.  

Konštrukčné hranoly rozdelenie podľa kvalitatívnych tried

Konštrukčné hranoly BSH - ASi výberová pohľadová trieda
Konštrukčné hranoly BSH -   Si  pohľadová trieda
Konštrukčné hranoly BSH - NSi  priemyselná trieda
KVH hranoly pohľadová trieda
KVH hranoly priemyselná trieda
Stavebné hranoly

Kompletný servis a stavba na kľúč

Našou filozofiou  je poskytnúť zákazníkovi čo možno najkomfortnejšie služby, preto Vám ponúkame pod jednou strechou všetky materiály a služby spojené s výstavbou prestrešenia terasy, prístrešku pre auto či altánku.